Pelicam Talks

Pelicam Talks

Pelicam Talks înseamnă o serie de dezbateri în cadrul Pelicam prin care încercăm să răspundem unor întrebări actuale referitoare la mediu și la oameni. Împreună cu invitații noștri, vom căută răspunsuri și vom contextualiza problem globale la nivel local. În acest an, temele de dezbatere sunt: industria modei, acapararea terenurilor agricole, ecologia urbană, energia nucleară …

detalii aici