Anca Caramelea – Guest Managment

mari_sterna

Chira – Sterna hirundo

Generalităţi: Oaspeţi de vară, populaţii stabile la noi în ţară.

Descriere: Prezintă penajul asemănător cu pescăruşul, fruntea albă, creştetul negru, ciocul este roşu cu vârful negru. Se hrăneşte cu peştişori.

Reproducerea : Cuibăresc mai ales în zonele de şes, litoral în perechi izolate sau în colonii mici. Locul predominant de clocit este Delta Dunării.

Habitat: Sunt prezente pe timpul verii în toată ţara în habitate acvatice, zone de litoral. Populaţii mai mari se găsesc în Delta Dunării luncile râurilor mari.