Daan Veldhuizen

Daan Veldhuizen

Award

Filmography

Director Story

Daan studied Audiovisual Arts at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and has since worked  as a director, cameraman and editor. After primarily making fiction films based on true events, he changed course and started making documentaries with a powerful visual narrative approach.

Leave us a comment

Daan Veldhuizen

Award

Filmography

Director Story

Daan a studiat artele audiovizuale la Academia Willem de Kooning din Rotterdam și de atunci a lucrat ca regizor, cameraman și editor. După ce a făcut mai întâi filme de ficțiune bazate pe evenimente reale, a schimbat cursul și a început să facă documentare cu o perspectivî vizuală și narativă puternică.

Leave us a comment