Tot ceea ce facem, tot ceea ce ne înconjoară sau ne susține viața este în strânsă legătură cu natura și mediul nostru înconjurător. Indiferent că vorbim despre păduri, ape, pajiști, zone agricole sau chiar despre zone urbane, fiecare reprezintă un ecosistem, adică totalitatea organismelor împreună cu mediul lor de viață și relațiile dintre ele. Aceste ecosisteme ne oferă o serie de servicii sau bunuri care vin în sprijinul bunăstării omului și nu numai.

Expoziția de fotografie ilustrează principalele ecosisteme pe car ele găsim în România și serviciile ecosistemice pe care acestea le oferă. Astfel, vei intra în lumea sălbatică a zonelor de pădure, ape, în lumea idilică a pajiștilor și a zonelor agricole, unde fiecare ecosistem și se va destăinui și îți va prezenta bunurile pe care le oferă prin intermediul serviciilor ecosistemice de furnizare (hrană, materiale de construcție), reglare și mentenanță (stocarea CO2-ului, protecția în fața inundațiilor, protecția în fața eroziunii sau a alunecărilor de teren, filtrarea apei, polenizarea) și culturale (activități recreaționale, artistice, sportive, științifice sau de cercetare).

O bună înțelegere a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea este esențială în procesul de luare a deciziilor și în elaborarea politicilor publice sectoriale ce urmăresc dezvoltarea durabilă în limitele oferite de natură.

Expoziția va putea fi vizitată între 21 și 24 iunie, în spațiul Centrului Cultural Jean Bart.

Această expoziție foto este realizată în cadrul proiectului ”Demonstrarea și promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România”, implementat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, WWF-România și Agenția Spațială Română.