Photo exhibition: Ecosystems – WWF România

Photo exhibition: Ecosystems – WWF România

Everything that we do, everything that surrounds or sustains our lives is intimately connected with our nature and environment. Whether we are talking about forests, waters, meadows, agricultural areas or even urban areas, each represents an ecosystem, that is, the totality of the organisms with their environment and the relationships between them. These ecosystems provide us with a range of services or goods that support human well-being and not only.

The photo exhibition illustrates the main ecosystems we find in Romania and the services they offer. Thus, you will enter the wild world of forests, wetlands, idyllic grasslands and farming areas, where each ecosystem will unveil and present to you the goods it provides through ecosystem services of supply (food, construction materials), maintenance (CO2 storage, flood protection, protection against erosion or landslides, water filtration, pollination) and cultural (recreational, artistic, sporting, scientific or research activities).

A good understanding of the ecosystems and their services is essential in the decision-making process and in the development of public policies that pursue sustainable development within the limits of nature.

The exhibition will be available from 21 to 24 June, in the Jean Bart Cultural Center.

This photo exhibition is part of the project “Demonstration and promotion of natural values to support the decision-making process in Romania”, implemented by the National Environmental Protection Agency, in partnership with the Norwegian Institute for Nature Research, WWF-Romania and the Romanian Space Agency.

Pelicam IFF

Pelicam, Festivalul Internaţional de Film despre mediu și oameni, este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles. Înfiinţat în 2012, Pelicam este un eveniment unic în România prin tematica abordată în cele 4 zile de festival, și anume mediul înconjurător.

You may also like this

Expoziție de fotografie: Ecosisteme – WWF România

Tot ceea ce facem, tot ceea ce ne înconjoară sau ne susține viața este în strânsă legătură cu natura și mediul nostru înconjurător. Indiferent că vorbim despre păduri, ape, pajiști, zone agricole sau chiar despre zone urbane, fiecare reprezintă un ecosistem, adică totalitatea organismelor împreună cu mediul lor de viață și relațiile dintre ele. Aceste ecosisteme ne oferă o serie de servicii sau bunuri care vin în sprijinul bunăstării omului și nu numai.

Expoziția de fotografie ilustrează principalele ecosisteme pe car ele găsim în România și serviciile ecosistemice pe care acestea le oferă. Astfel, vei intra în lumea sălbatică a zonelor de pădure, ape, în lumea idilică a pajiștilor și a zonelor agricole, unde fiecare ecosistem și se va destăinui și îți va prezenta bunurile pe care le oferă prin intermediul serviciilor ecosistemice de furnizare (hrană, materiale de construcție), reglare și mentenanță (stocarea CO2-ului, protecția în fața inundațiilor, protecția în fața eroziunii sau a alunecărilor de teren, filtrarea apei, polenizarea) și culturale (activități recreaționale, artistice, sportive, științifice sau de cercetare).

O bună înțelegere a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea este esențială în procesul de luare a deciziilor și în elaborarea politicilor publice sectoriale ce urmăresc dezvoltarea durabilă în limitele oferite de natură.

Expoziția va putea fi vizitată între 21 și 24 iunie, în spațiul Centrului Cultural Jean Bart.

Această expoziție foto este realizată în cadrul proiectului ”Demonstrarea și promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România”, implementat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii, WWF-România și Agenția Spațială Română.

Pelicam IFF

Pelicam, Festivalul Internaţional de Film despre mediu și oameni, este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles. Înfiinţat în 2012, Pelicam este un eveniment unic în România prin tematica abordată în cele 4 zile de festival, și anume mediul înconjurător.

You may also like this

One Comment

  1. […] O bună înțelegere a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea este esențială în procesul de luare a deciziilor și în elaborarea politicilor publice sectoriale ce urmăresc dezvoltarea durabilă în limitele oferite de natură. […]

    22 iunie 2018

Leave us a comment