fbpx

Donează 3,5%

 

Pentru salariați:

Dacă ești salariat, descarcă și tipărește formularul 230 dând click aici.

Tipăriți formulareul și completați-l cu datele dvs. Les Herbes Folles este asociația ce se ocupă cu organizarea festivalului Pelicam:

Asociatia Les Herbes Folles
sediul în Cluj-Napoca, str. Jean Jaures, nr.14, ap. 15, et. 1, 400244, jud. Cluj
Cod Unic de Inregistrare 30173860
cont nr. IBAN RO27INGB0000999903022654

Trimiteți formularele completate împreună cu copia după fișa fiscală până la data de 15 martie 2020 (data poștei) la adresa Administratiei Fiscale de care apartineti.

Se depune la:

Organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lista adreselor Administrațiilor Fiscale din fiecare județ poate fi găsită dând click aici.

Pentru întrebări ne puteți contacta la office (at) pelicam . ro. Mulțumim.

 

Pentru activități independente:

Tipărește declarația 200 privind veniturile realizate din Romania – pentru cei cu venituri din alte surse dand click aici:

Pentru alte venituri (nesalariale):
Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 3695/2016)
Formular:  (de completat pagina 2 cu datele organizatiei)
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

Activităţi independente;
Cedarea folosinţei bunurilor;
Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
Piscicultură;
Silvicultură;
Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Tipăriți formularele de la punctul 1 și completați-le cu datele dvs. Les Herbes Folles este asociația ce se ocupă cu organizarea festivalului Pelicam:

Asociatia Les Herbes Folles
sediul în Cluj-Napoca, str. Jean Jaures, nr.14, ap. 15, et. 1, 400244, jud. Cluj
Cod Unic de Inregistrare 30173860
cont nr. IBAN RO27INGB0000999903022654

Trimiteți formularele completate împreună cu copia după fișa fiscală până la data de 15 martie 2020 (data poștei) la adresa Administratiei Fiscale de care apartineti.

Se depune la:

Organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lista adreselor Administrațiilor Fiscale din fiecare județ poate fi găsită dând click aici.

Pentru întrebări ne puteți contacta la office (at) pelicam . ro. Mulțumim.