SPONSORI ȘI PARTENERI

Sponsori

aqua carpatica pelicam (1)
allio romania pelicam (1)

Cu sprijinul

pelicam cnc (1)
pelicam primaria tulcea (1)
pelicam icr (1)

Parteneri instituționali

pelicam frc
pelicam if (1)
pelicam goethe (1)

Parteneri

Pelicam, Fundatia Pentru Parteneriat (1)
ursus pelicam (1)
saga logo pelicam
Pelicam, Greenpeace (1)
sponsori pelicam Nanochem Romania (1)
sponsori pelicam Primex - Cazane biomasa (1)
pelicam wwf
pelicam ateliere fara frontiere (1)
telecom logo pelicam

Parteneri media

tvr pelicam
romania cultural pelicam
pelicam agerpres
tobo pelicam
dor pelicam
pelicam scena 9
pelicam vice
pelicam sub25
pelicam observatorul cultural

Parteneri media locali

ÎNCEPÎND CU ANUL 2018 ȘI COMPANIILE CARE SUNT IMPOZITATE PE VENIT (MICROÎNTREPRINDERI) POT ACORDA O SPONSORIZARE

(1) ”Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative, se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

  1. a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
  2. b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 a (31) și art. 52;
  3. c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.”