Pentru al cincilea an consecutiv, Pelicam organizează un atelier de jurnalism radio în parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël) a Universității București.

Acest atelier se axează pe teme de mediu și se adresează studenților și masteranzilor în jurnalism, precum și tinerilor jurnaliști (de până în 35 de ani) francofoni și anglofoni din următoarele 23 țări: Armenia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Cehia, Romania, Slovenia, Slovacia, Albania, Bosnia-Hertegovina, Macedonia din Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Cipru, Grecia.

Printre temele care vor fi abordate menționăm:

  • Evoluția stării mediului înconjurător în Delta Dunării în ultimii 20 de ani. Care sunt semnele acestei evoluții? Delta e mai bine protejată ca înainte sau nu? Care sunt principalele riscuri în ce privește degradarea mediului din deltă?
  • Pescuitul profesionist este compatibil cu statutul de rezervație a biosferei? În ce condiții?
  • Turismul e o șansă sau o amenințare?
  • Viața în Delta Dunării. Care sunt particularitățile traiului într-o zonă umedă ca Delta?
  • Rolul locuitorilor în protecția naturii în deltă. Ce practici locale trebuie menținute sau schimbate?

PROGRAM : Atelierul va avea loc în săptămâna 15 -23 iunie 2019. Cei 10 studenți și tineri jurnaliști vor fi coordonați de Benjamin Ribout, jurnalist radio pentru RFI si RTBF, Julien Trambouze, jurnalist la Radio France și profesor de jurnalism la Universitatea Aix-Marseille, precum și de Nicolas Corradi, inginer de sunet, operator-șef de sunet la Radio France și responsabil de ateliere de creații sonore și radiofonice la departamentul de jurnalism la Universitatea Lumière din Lyon. Reportajele radio produse în cadrul atelierului vor fi difuzate în cadrul festivalului Pelicam și vor fi puse la dispoziția partenerilor media pentru o difuzare mai largă.

Scopul acestui atelier este să-i familiarizeze pe participanți cu tehnicile de reportaj radiofonic pe tema mediului înconjurător. Este o activitate adiacentă festivalului Pelicam și își dorește, pe lângă formarea participanților, să documenteze evoluția mediului în Delta Dunării.

Atelierul din acest an se va desfășura în două etape: prima parte va consta in realizarea unor reportaje pe teren, iar cea de-a doua la Tulcea, unde are loc și festivalul Pelicam și unde vor avea loc emisiuni radio în direct – aici atelierul se va transforma în radio-ul festivalului, cu o oră de transmisie live în fiecare zi de festival, difuzată online.

SELECȚIA: Participanții trebuie să fie studenți la jurnalism sau tineri jurnaliști de până în 35 de ani. Ei vor învăța să scrie un proiect radio, să înregistreze sunet pe teren și să monteze produsul final. Selecția va fi făcută de un juriu care va aprecia în primul rând motivația candidaților. E necesară cunoașterea limbii franceze.

PARTICIPAREA: Organizatorii se vor ocupa de toate cheltuielile participării, în limita bugetului disponibil. Participanții vor beneficia de transport și cazare, precum și de invitația necesară obținerii vizei.

DEPUNEREA CANDIDATURII: data limită este 30 mai 2019.

DOSAR: CV și scrisoare de motivație pe adresa benjamin @ pelicam.ro

Inscriptions pour Radio Pelicam

Festival Pelicam, Tulcea Roumanie

15-23 Juin 2019

Pour la cinquième année consécutive, Pelicam organise un atelier de journalisme radiophonique en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël) de l’Université de Bucarest.

Cet atelier porte sur la thématique de l’environnement et s’adresse à des étudiants en master de journalisme ainsi qu’à des jeunes professionnels (de moins de 35 ans) francophones, en provenance des 23 pays suivants : Arménie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Kosovo, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Chypre, Grèce.

Parmi les thématiques à développer, nous pouvons mentionner :

  1. Evolution de l’état de l’environnement dans le delta du Danube ces derniers 20 ans. Quels sont les signes de cette évolution ? Est-il mieux protégé qu’avant ou bien est-ce le contraire ? Quels sont les principaux risques de dégradation du delta ?
  2. La pêche professionnelle est-elle compatible avec le statut de réserve de la biosphère ? Dans quelles conditions ?
  3. Le tourisme est-il une chance ou bien une menace pour le delta ?
  4. La vie dans le delta du Danube. Quelle sont les particularités et les adaptations locales de la vie quotidienne dans une zone humide comme le delta du Danube ?
  5. Le rôle des habitants dans la protection de la nature dans le delta. Quelles pratiques locales sont à maintenir ou bien à développer ?

Programme. L’atelier aura lieu durant la semaine du 15 au 23 juin 2019. Les 10 participants seront encadrés par Benjamin Ribout, journaliste-correspondant en Roumanie pour plusieurs médias francophones dont RFI et la RTBF, Julien Trambouze, animateur et reporter à Radio France et intervenant en journalisme à Aix-Marseille Université, Nicolas Corradi, ingénieur du son, chef opérateur du son à Radio France et intervenant en radio dans la filière journalisme de l’Université Lumière de Lyon 2. Les reportages radiophoniques seront diffusés pendant le festival Pelicam et seront par la suite mis à la disposition des radios partenaires dans le but d’une large diffusion.

Le but de cet atelier est de former des étudiants ou jeunes professionnels du journalisme aux techniques du reportage radiophonique sur le thème de l’environnement. Il a été pensé dans la continuité du festival Pelicam et vise également, outre la formation qu’il apporte à ses participants, à documenter l’évolution de l’environnement dans le delta du Danube en Roumanie.

L’atelier 2019 se déroulera en deux temps : la première partie consistera en l’apprentissage et en la réalisation de reportages, tandis que la deuxième partie de l’atelier se déroulera à l’endroit du festival Pelicam et visera à faire de la radio en direct : concrètement l’atelier se transformera ici en LA radio du festival avec une heure d’émission en direct et diffusée sur internet.

Sélection. Les participants devront être étudiants en journalisme ou bien des jeunes professionnels (âge limite 35 ans). Ils apprendront à développer l’écriture d’un projet radiophonique, à faire de l’enregistrement de son sur le terrain, à monter un produit fini, ainsi qu’à réaliser un plateau de radio. La sélection sera faite par un jury qui valorisera en premier lieu la motivation de la personne. La maîtrise du français est requise.

Prise en charge : les organisateurs prendront en charge complète, dans la limite du budget disponible, les étudiants/jeunes professionnels sélectionnés (transport et séjour) et délivreront une invitation nécessaire pour les formalités d’obtention du visa.

Dépôt des candidatures. Date limite : le 30 mai 2019

Dossier : CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse e-mail : [email protected]

Pour plus d’informations : www.pelicam.ro.