Pelicam Talks 2018

Pelicam Talks 2018

Pelicam înseamnă mai mult decât proiecții de film. Ca în fiecare an, mergem mai departe în încercarea de a afla răspunsuri la câteva dintre întrebările ridicate în documentarele din program, și vă provocăm la dezbatere. Pelicam Talks din cadrul celei de-a șaptea ediții a Festivalului Internațional de Film despre Mediu și Oameni cuprinde trei discuții care aprofundează teme precum schimbările climatice, gestionarea deșeurilor și prețul naturii. Dezbaterile din cadrul Pelicam Talks vor fi moderate de Diana Meseșan, jurnalistă la publicația culturală Scena9.

Clima și viitorul
Cercetătorii avertizează că activitatea umană afectează grav natura care se întoarce împotriva noastră prin fenomene meteo extreme. E necesar să facem tranziția către energie curată și economie circulară și armonie cu biodiversitatea. Suntem capabili? O întrebare la care vom răspunde împreună cu John Webster, regizorul documentarului Little Yellow Boots, un film emoționant despre cum putem lăsa o lume mai bună strănepoților noștri, și Corina Murafa, specialist în climă și energie, co-președinta Fundației Ashoka România, o organizație care promovează antreprenoriatul social.
Sâmbătă, 23 iunie, Centrul Cultural Jean Bart, ora 17.15

Valoarea deșeurilor
Deșeurile pe care le eliminăm cu lejeritate în natură nu sunt niște gunoaie, ci niște resurse. Drumul obiectelor ieșite din uz spre groapa de gunoi e pavat cu dezinformare, lipsă de educație și incompetență. Cum schimbăm macazul? La această întrebare vom răspunde împreună cu Salvo Manzone, regizorul documentarului Trough My Rear Window, un film despre relația dintre oameni și obiectele care nu ne mai trebuie, și cu Raul Pop, specialist în managementul deșeurilor.
Duminică, 24 iunie, Muzeul de Artă, ora 14.30.

Prețul naturii
Natura ne oferă nenumărate beneficii fără de care viața nu ar fi posibilă. Noi considerăm că ni se cuvin și că sunt gratis, deși serviciile de mediu sunt foarte valoroase. Recunoașterea beneficiilor economice pe care ni le oferă natura este un pas în direcția corectă de protejare a mediului sau calea spre transformarea naturii într-o marfă ca oricare alta? O întrebare pentru participanții la dezbatere: regizoarea filmului Who Owns Nature – Alice Agnerkirschner, regizorul filmului Backlight – How Expensive is Nature – Daan Veldhuizen și profesorul Dan Cogălniceanu, specialist în servicii de mediu.
Sâmbătă, 23 iunie, Muzeul de Artă, ora 14.15.

Discuțiile din cadrul Pelicam Talks sunt realizate cu sprijinul Aqua Carpatica.

Pelicam IFF

Pelicam, Festivalul Internaţional de Film despre mediu și oameni, este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles. Înfiinţat în 2012, Pelicam este un eveniment unic în România prin tematica abordată în cele 4 zile de festival, și anume mediul înconjurător.

You may also like this

Pelicam Talks 2018

Pelicam is much more than film screenings. Like every year, we try to find answers to some of the issues raised by the films in our programme and we invite you to take part in the discussions. This year Pelicam Talks include three discussions that look into issues like climate change, waste management and the price of nature. The discussions will be moderated by Diana Meseșan, reporter for Scena9.

Climate and the future
Experts warn that human activity is gravely affecting the environment that is turning against us with extreme weather phenomena. It is necessary to transition towards clean energy, circular economy and respect for biodiversity. Are we capable of this? A question we will try to answer together with John Webster, the director of Little Yellow Boots, an emotional film about how can we provide a better world for our descendants and Corina Murafa, a specialist in climate and energy and co-president of Ashoka Foundation, an organisation promoting social entrepreneurship.

The value of waste
The waste we produce so easily is not garbage, but resources. The road of disused objects to the landfill is paved with misinformation, lack of education and incompetence. How do we change things? We will answer this question together with Salvo Manzone, the director of Through My Rear Window, a film about the relationship between people and their disused objects and with Raul Pop, a specialist in waste management.

The price of nature
Nature gives us countless benefits without which life would not be possible. We consider these to be free of charge, but the services provided by nature are very valuable. Recognising the economic benefits of nature is a step in the right direction to protect the environment or the path to transforming the nature into a commodity for sale? A question posed to our guests: Daan Veldhuizen, the director of Backlight: How Expensive Is Nature and Dan Cogălniceanu, expert in environmental services.

Pelicam Talks is an event organised with the support of Aqua Carpatica.

Pelicam IFF

Pelicam, Festivalul Internaţional de Film despre mediu și oameni, este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles. Înfiinţat în 2012, Pelicam este un eveniment unic în România prin tematica abordată în cele 4 zile de festival, și anume mediul înconjurător.

You may also like this

Leave us a comment